Relacje inwestorskie

  (2020-01-16)
  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWA na dzień 28.05.2020 r.

    Zarząd Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A., 62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 49, KRS 0000053985, działając na podstawie art. 395 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28.05.2020 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Spółki.