Specyfikacje produktów

Specyfikacja jakościowa nr 13
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 18
Acetylowany adypinian diskrobiowy - LU - 1422 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 19
Acetylowany adypinian diskrobiowy - LU - 1422 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 19 (EN)
Acetylowany adypinian diskrobiowy - LU - 1422 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 18 (EN)
Acetylowany adypinian diskrobiowy - LU - 1422 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 13 (EN)
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 14
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 14 (EN)
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 17
Skrobia acetylowana - LU - 1420
Specyfikacja jakościowa nr 17 (EN)
Skrobia acetylowana - LU - 1420
Specyfikacja jakościowa nr 16
Acetylowany fosforan diskrobiowy - LU - 1414 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 16 (EN)
Acetylowany fosforan diskrobiowy - LU - 1414 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 09
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 09 (EN)
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 10
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 10 (EN)
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 11
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 3
Specyfikacja jakościowa nr 11 (EN)
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 3
Specyfikacja jakościowa nr 20
Acetylowana skrobia utleniona - LU - 1451 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 20 (EN)
Acetylowana skrobia utleniona - LU - 1451 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 08
Skrobia ziemniaczana granulowana - LU - 1432
Specyfikacja jakościowa nr 08 (EN)
Skrobia ziemniaczana granulowana - LU - 1432
Specyfikacja jakościowa nr 21
Białko ziemniaczane - LU - 1434
Specyfikacja jakościowa nr 21 (EN)
Białko ziemniaczane - LU - 1434
Specyfikacja jakościowa nr 01
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 01 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 1
Specyfikacja jakościowa nr 02
Skrobia ziemniaczana Superior - LU - 1431 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 02 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior - LU - 1431 - 2
Specyfikacja jakościowa nr 03
Skrobia ziemniaczana Prima - LU - 1431 - 3
Specyfikacja jakościowa nr 03 (EN)
Skrobia ziemniaczana Prima - LU - 1431 - 3
Specyfikacja jakościowa nr 04
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 6
Specyfikacja jakościowa nr 04 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 6
Specyfikacja jakościowa nr 05
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 7
Specyfikacja jakościowa nr 05 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 7
Specyfikacja jakościowa nr 06
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 8
Specyfikacja jakościowa nr 06 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 8
Specyfikacja jakościowa nr 07
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 9
Specyfikacja jakościowa nr 07 (EN)
Skrobia ziemniaczana Superior Standard - LU - 1431 - 9
Specyfikacja jakościowa nr 12
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 7
Specyfikacja jakościowa nr 12 (EN)
Skrobia utleniona - LU - 1404 - 7
Specyfikacja jakościowa nr 15
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 9
Specyfikacja jakościowa nr 15 (EN)
Fosforan diskrobiowy - LU - 1412 - 9