Wyniki badań

Białko ziemniaczane LU - 1434 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1434 Białko ziemniaczane, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1434 Białko ziemniaczane, produkcja 2013.
03Oznaczanie zawartości białkaOznaczenie z dnia 2013.01.10, próbka Białka ziemniaczanego LU-1434, produkcja jesień 2012.

Skrobia ziemniaczana

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.10, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2014.
03Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2013.
04Badanie właściwości palnych i wybuchowych pyłów skrobi ziemniaczanejOpracowanie z dnia 2013.09.02 zawierające raporty z badań wykonanych przez laboratorium badawcze Zakładu Spalania i Teorii Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
05Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2012.
06Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2012.
07Analiza zawartości soduOznaczenie z dnia 2012.10.08, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja jesień 2012.
08Analiza obecności pestycydówOznaczenie z dnia 2012.04.24, próbka Skrobi ziemniaczanej, produkcja 2012.

Skrobia Utleniona LU-1404-1 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości grup karboksylowychOznaczenie z dnia 2014.12.29, próbka LU-1404-1, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.26, próbka LU-1404-1, produkcja 2014.
03Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1404-1, produkcja 2014.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1404-1, produkcja 2013.
05Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1404-1, produkcja 2013.
06Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1404-1, produkcja 2012.
07Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1404-1, produkcja 2012.

Skrobia Utleniona LU-1404-2: analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1404-2, produkcja 2013.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1404-2, produkcja 2013.

Skrobia Utleniona LU-1404-3 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości grup karboksylowychOznaczenie z dnia 2014.12.29, próbka LU-1404-3, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.26, próbka LU-1404-3, produkcja 2014.
03Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1404-3, produkcja 2014.
04Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.12.11, próbka LU-1404-2, produkcja 2013.
05Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1404-3, produkcja 2013.
06Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1404-3, produkcja 2012.
07Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1404-3, produkcja 2012.

Fosforan Diskrobiowy LU-1412-1 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2014.12.18, próbka LU-1412-1, produkcja 2014.
02Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1412-1, produkcja 2014.
03Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1412-1, produkcja 2014.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1412-1, produkcja 2013.
05Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1412-1, produkcja 2012.

Fosforan Diskrobiowy LU-1412-2 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2014.12.18, próbka LU-1412-2, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1412-2, produkcja 2014.
03Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1412-2, produkcja 2014.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1412-2, produkcja 2013.
05Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1412-2, produkcja 2013.
06Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1412-2, produkcja 2012.
07Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1412-2, produkcja 2012.
08Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1412-2, produkcja 2012.

Acetylowany Fosforan Diskrobiowy LU-1414-1 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2014.12.18, próbka LU-1414-1, produkcja 2014.
02Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1414-1, produkcja 2014.
03Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1414-1, produkcja 2014.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1414-1, produkcja 2013.
05Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1414-1, produkcja 2013.
06Analiza zawartości fosforuOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1414-1, produkcja 2012.
07Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1414-1, produkcja 2012.
08Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1414-1, produkcja 2012.

Skrobia Acetylowana LU-1420 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1420, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1420, produkcja 2014.
03Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1420, produkcja 2013.
04Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1420, produkcja 2013.
05Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1420, produkcja 2012.
06Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1420, produkcja 2012.

Acetylowany Adypinian Diskrobiowy LU-1422-1 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1422-1, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1422-1, produkcja 2014.
03Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1422-1, produkcja 2013.
04Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1422-1, produkcja 2013.
05Analiza zawartości kwasu adypinowegoOznaczenie z dnia 2012.12.12, próbka LU-1422-1, produkcja 2012.

Skrobia ziemniaczana granulowana LU-1432 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1432 - Skrobi ziemniaczanej granulowanej, produkcja 2014.
02Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka Skrobi ziemniaczanej granulowanej, produkcja 2014.
03Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka Skrobi ziemniaczanej granulowanej, produkcja 2013.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1432 - Skrobi ziemniaczanej granulowanej, produkcja 2012.
05Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka Skrobi ziemniaczanej granulowanej, produkcja 2012.

Acetylowana Skrobia Utleniona LU-1451-1 : analizy

LpPliki do pobraniaOpis
01Analiza zawartości grup karboksylowychOznaczenie z dnia 2014.12.29, próbka LU-1451-1, produkcja 2014.
02Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2014.11.12, próbka LU-1451-1, produkcja 2014.
03Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2014.11.08, próbka LU-1451-1, produkcja 2014.
04Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2013.12.02, próbka LU-1451-1, produkcja 2013.
05Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2013.11.30, próbka LU-1451-1, produkcja 2013.
06Analiza zawartości metali ciężkichOznaczenie z dnia 2012.11.19, próbka LU-1451-1, produkcja 2012.
07Analiza mikrobiologicznaOznaczenie z dnia 2012.11.17, próbka LU-1451-1, produkcja 2012.