Polityka jakości

Polityka jakości

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A.
realizując proces produkcji wyrobów skrobiowych, z pełnym zaangażowaniem dąży do wytwarzania ich na najwyższym poziomie jakościowym, dokładając wszelkich starań by produkować wyroby zgodne z aktualnymi instrukcjami technologicznymi, spełniając wymagania norm jakościowych oraz potrzeby klientów jednocześnie dbając o to by być przyjaznym dla środowiska.

Doświadczona i kompetentna kadra wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje w swojej codziennej pracy w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów.

Utrzymywany i rozwijany System Zarządzania Jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej Normy PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), bezpośrednio oraz poprzez skuteczność prowadzonych procesów tworzy podstawy coraz lepszej realizacji deklarowanych celów jakościowych, którymi są:

1. ciągłe udoskonalanie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzanie Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008),
2. wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technologii informatycznych umożliwiających otwartą politykę informacyjną,
3. podejmowanie działań umożliwiających rozwój infrastruktury firmy oraz poprawę procesów produkcyjnych,
4. spełnienie wymagań i oczekiwań klientów,
5. wprowadzenie zasad zapewniających systemowe i systematyczne podejście do realizacji celów i zadań,
6. spełnianie wymagań przepisów zewnętrznych,
7. zapewnienie dostępu do niezbędnych zasobów.

Wszyscy pracownicy WPPZ S.A. zapoznali się z treścią Polityki Jakości i w swoich codziennych obowiązkach realizują jej postanowienia dążąc do ciągłego udoskonalania swojej pracy i świadczenia wysokiej jakości usług.

Potwierdzeniem realizacji powyższej deklaracji jest uzyskanie w sierpniu 2013 roku certyfikatów: TÜV MS Standards HACCP i ISO 9001:2008.

Wielkopolskie Przedsiebiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. ma wdrożone zasady Polityki Bezpieczeństwa Żywnościowego, które realizowane są przez:
1. monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów,
2. przestrzeganie reżimów higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji,
3. stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
4. podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,
5. komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.

System zarządzania bezpieczeństwem działa zgodnie z wymaganiami normy FSSC 22000:2010, opartej o wdrożenie i utrzymanie zasad HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny), opisanych w Kodeksie Żywnościowym: Codex Alimentarius Commission, 2003: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application: For Hygiene Basic Texts: FAO/WHO, 2003.
Pracownicy naszej Firmy zostali przeszkoleni w zakresie zasad HACCP, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfkowane w całym cyklu życia wytwarzanego wyrobu i jednocześnie odpowiadają za jego bezpieczeństwo zdrowotne.
Polityka bezpieczeństwa żywnościowego jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników Frmy oraz podlega przeglądowi i uaktualnieniu w zależności od potrzeb.

Za przestrzeganie postanowień Polityki Jakości jak i Polityki Bezpieczeństwa Żywnościowego odpowiadają Zarząd Firmy i Dyrekcja Zakładu.

Certyfikat koszerności

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat koszernościCertyfikat koszerności

Certyfikat IFS

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat IFSEkstrakcja, suszenie, granulacja i pakowanie w worki papierowe i big-bagi skrobi ziemniaczanej i skrobi modyfikowanej dla przemysłu spożywczego.
02Certyfikat IFS (EN)Ekstrakcja, suszenie, granulacja i pakowanie w worki papierowe i big-bagi skrobi ziemniaczanej i skrobi modyfikowanej dla przemysłu spożywczego.

Certyfikat ISO 9001:2015

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat ISO 9001:2015Produkcja, sprzedaż i dostarczanie do klienta skrobi ziemniaczanej, modyfikatów skrobiowych i białka ziemniaczanego.
02Certyfikat ISO 9001:2015 (EN)Produkcja, sprzedaż i dostarczanie do klienta skrobi ziemniaczanej, modyfikatów skrobiowych i białka ziemniaczanego.

Certyfikat HACCP

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat TÜV MS Standards HACCPProdukcja, sprzedaż i dostarczanie do klienta skrobi ziemniaczanej, modyfikatów skrobiowych i białka ziemniaczanego.
02Certyfikat TÜV MS Standards HACCP (EN)Produkcja, sprzedaż i dostarczanie do klienta skrobi ziemniaczanej, modyfikatów skrobiowych i białka ziemniaczanego.

Certyfikat ISO 2200:2005 & ISO/TS22002-1:2009 & FSSC 22000

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat ISO 2200:2005 & ISO/TS22002-1:2009 & FSSC 22000Certyfikat rejestracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmy WPPZ S.A.- Food Safety System Certification 22000.
02Certyfikat ISO 2200:2005 & ISO/TS22002-1:2009 & FSSC 22000 (EN)Certyfikat ISO 2200:2005 & ISO/TS22002-1:2009 & FSSC 22000. Certyfikat rejestracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności firmy WPPZ S.A.- Food Safety System Certification 22000.

Certyfikat GMP+

LpPliki do pobraniaOpis
01Certyfikat GMP+GMP+ B1 Produkcja, handel i usługi.
02Certyfikat GMP+ (EN)GMP+ B1 Produkcja, handel i usługi.